Přeji příjemný, dobrý den.

Účelem těchto stránek je především získat co nejvíce informací o rodu příjmením Stečínský a pravděpodobně s ním souvisejících příjmeních Stecinsky a Steczynski, které jsou zřejmě původním, nebo upraveným jménem, vzhledem k světovému místu, kde se vyskytuje.

Přesněji řečeno (dedukce) Steczynski je podle úprav spřežkového pravopisu převedeno do českého jazyka jako Stečínský (myslím, že i z polštiny by se to takto dalo převést) a příjmení Stecinsky je mezinárodně „očesáno“ o diakritiku, která je typická pro jazyk český. Nejsem však v tomto směru nijak zvlášť vzdělaný, tudíž by mé spekulace kdejaký historik, fanda či nadšenec pro český jazyk a jeho historii určitě „sqěle“ a rychle vyvrátil. Ale nikomu to nenutím, když bude někdo vědět více, rád si poslechnu nebo přečtu přesnou pravdu.

Oč mi tedy jde. I když nejsem seznámen s jakýmikoliv významnými činy spojenými s tímto jménem, které také vlastním, jsem na něj patřičně hrdý. Už můj dědeček a stejně tak i po něm můj táta, se o naše kořeny zajímali, ale v důsledku nedostatků informací a minimálních prostředků, kterými by se ke kořenům našeho rodu dostali, boj s historií rodokmenu převážně vzdali, i když by i teď rádi věděli více. Nyní však v době komunikačních vymožeností v čele s internetem mám tuto možnost já a „hodlám jí použít“ – vřele se jí ujímám.

Takže… Každého návštěvníka těchto stránek bych chtěl tímto požádat o každou maličkost, která by mohla být spojena s tímto jménem. Ať už jde o informaci spojenou se jménem Stečínský, Stecinsky nebo Steczynski, budu to pro mne jen přínos a budu velice vděčen. Základní rozdělení stromu tohoto rodokmenu bude aktualizováno dle příspěvků či mailů, které budou doručeny směrem k těmto stránkám, mému e-mailu. Případné bližší, detailnější informace rád zodpovím, budu-li je mít.

©2010 David Stečínský